sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ms Ngọc
- 0973.081.799

MsLan
- 0397.347.218

Nhựa thực phẩm

Chai nhựa đựng sữa uống
Chai nhựa đựng sữa uống
Can đựng dầu ăn
Can đựng dầu ăn
Hũ nhựa - Khay nhựa
Hũ nhựa - Khay nhựa